หมวดหมู่ทั้งหมด
อุตสาหกรรมยา

อุตสาหกรรมยา

236

อุตสาหกรรมยาเป็นอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดที่เข้มงวด แพลทินัมเกรดเภสัชกรรมของ VELON วัลคาไนซ์ ท่อซิลิโคน มีใบรับรองความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือครบถ้วน และตรงตามใบรับรอง FDA, USP, BFR และใบรับรองอาหารและยาอื่นๆ มีลักษณะความสะอาดสูง ปลอดสารพิษ และไม่มีรสจืด ใช้ในอุตสาหกรรมที่มีความสะอาดสูง เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ยา ฯลฯ CIP และ SIP สามารถทำความสะอาดได้