หมวดหมู่ทั้งหมด
อุตสาหกรรมเคมี

อุตสาหกรรมเคมี

โอเมก้า_pilot_plant_h-ww911531

เวลลอน ท่อเคมี มีความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยมและท่อด้านในที่สะอาด ซึ่งให้พื้นที่การใช้งานที่กว้างขวางในสภาพแวดล้อมของตัวกลางทางเคมี เหมาะสำหรับสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนส่วนใหญ่ เช่น กรดแก่ ด่างแก่ และตัวทำละลายอะโรมาติกสูง มีการติดตั้งบนอุปกรณ์ประจำที่หรือเคลื่อนที่ต่างๆ ในอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ระบายและดูดซับสารเคมีต่าง ๆ บนถนนหรือรถถังบนรางรถไฟ ฯลฯ